Mladinski dnevni center Blok je namenjen vsem otrokom in mladostnikom iz Škofje Loke in okolice.

Lokacija

Frankovo naselje 68, pritličje

Odpiralni čas

vsak delavnik: 13.00‒19.00

Kontakt

040 326 165 in 031 670 682 blok@familija.eu

Kaj je MDC Blok?

Center je namenjen otrokom in mladostnikom, ki si želijo kvalitetno preživeti čas izven šolskih dejavnosti ali doma, se naučiti česa novega in zanimivega ter tako nadgraditi svoje znanje ali veščine, hkrati pa se počutiti varne in zaželjene.

Glavno poslanstvo MDC Blok je že vse od ustanovitve leta 2011 mladim iz ožje in širše okolice Škofje Loke zagotoviti prostor, ki jim nudi socialno, čustveno ter strokovno podporo na področju osebnega razvoja, izobraževanja ter aktivnega vključevanja v družbo in tako biti njihov zaveznik na poti samorealizacije, osamosvajanja in iskanja lastne identitete v današnjem svetu, polnem prostislovij in absurdov. Preko raznovrstnih aktivnosti želimo mlade motivirati in spodbujati h kreativnosti, neformalnemu učenju in pridobivanju novih veščin, učenju učenja ter z lastnim zgledom pri njih graditi vrednote, ki so se jim zaradi negativnega vpliva okolja v veliki meri nehote odpovedali.

Ustanoviteljica programa je Občina Škofja Loka, ki je poleg Urada za mladino tudi njegov financer.

Poglej naš video!

Predstavitveni video o MDC Blok, ki smo ga naredili skupaj z udeleženci, kot del programa v našem mladinskem centru.

Postopek vpisa?

Ker je MDC Blok prvenstveno namenjen mladostnikom med 10. in 18. letom starosti, je za udeležbo pri aktivnostih, ki jih organiziramo, nujno potrebna pridobitev pisnega soglasja staršev ali skrbnikov.

V ta namen lahko v pisarni našega centra v času uradnih ur dobite evidenčni list ter soglasje za vključitev (vezano na tekoče šolsko leto), hkrati pa vas podrobneje seznanimo s potekom dela, pravili vedenja ter prisluhnemo vašim željam in potrebam. Izpolnjena obrazca nam odgovorna oseba vrne osebno ali po pošti. Za vpisane udeležence je udeležba v programu v celoti brezplačna, vpis pa je možen tekom celega leta.

Kako poteka program?

MDC Blok je odprt vsak delovnik od 13h do 19h. V našem razgibanem vsakdanu se prepletajo bolj ali manj organizirane dejavnosti, znotraj katerih lahko prav vsak udeleženec najde nekaj zase.

Učna pomoč se odvija tekom celega dneva po vnaprej dogovorjenih terminih, ki jih udeleženci uskladijo s koordinatorjem centra in inštruktorjem. Tematske delavnice potekajo pod vodstvom mentorjev, zunanjih sodelavcev, prostovoljcev ali »Blokovcev«, kot sami sebe imenujejo udeleženci našega programa in obsegajo izjemno širok spekter prostočasnih vsebin izobraževalne, ustvarjalne ali športne narave. Objavljene so v tedenskem programu na oglasni deski centra, v lokalni knjižnici ter na naši spletni strani.

Poleg tega naš vsak dan sestavlja tudi pester nestrukturiran program v obliki družabnih in socialnih iger, kuhanja, skupnega učenja in opravljanja domačih nalog, individualnih in skupinskih pogovorov preko katerih navezujemo medsebojne stike ter ohranjamo odprt prostor za nove ideje, pobude, improvizacijo, torej »ne-šolski občutek« ter s tem večjo domačnost in sproščenost.

Poseben del naših aktivnosti pa predstavlja bogat in raznovrsten program počitniških dejavnosti, taborov in izletov, ki jih organiziramo po prilagojenem urniku. O teh dejavnostih starše ali skrbnike udeležencev seznanjamo preko obvestil, ki jih prejmejo v pisarni našega centra ali po pošti vsaj 14 dni pred začetkom. Na omenjene aktivnosti se je potrebno prijaviti preko prijavnice, ki je priložena obvestilu. Tudi ta del programa je predhodno objavljen na oglasni deski in naši spletni strani.

Nekaj fotografij našega vsakdana

Naši mentorji in vodstvo

Za vodenje MCD-ja skrbi programski koordinator Nejc Novak. Poleg ustrezne formalne izobrazbe univerzitetne stopnje, ga odlikujejo tudi večletne izkušnje dela z mladimi različnih starostnih skupin. Da bi izvajanje programa potekalo v skladu z aktualnimi smernicami mladinskega dela, ki je naše primarno poslanstvo, svoje znanje neprestano nadgrajuje in izpopolnjuje z redno udeležbo na srečanjih mladinskega sektorja ter strokovnih izobraževanjih s področja metod dela z mladimi in mednarodne mobilnosti.

Nejc

programski vodja in koordinator MDC Bloka

NEJC NOVAK

Delovanje Familije finančno podpirajo:
Evropska unija, I feel Slovenia, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Urad za mladino, Movit, Evropska solidarnostna enota, Evropski socialni sklad, Občina Škofja Loka, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje