Prebojniki zdravja
Program zdravega življenjskega sloga mladih

Lokacija

Mestni trg 38, 1. nadstropje

Odpiralni čas

Sestanek po predhodnem dogovoru

Kontakt

040 379 983, petra@familija.eu

Kaj je program Prebojniki zdravja?

Prebojniki zdravja so triletni program varovanja in krepitve zdravja. S programom dvigujemo zdravstveno pismenost s področja zdravega življenjskega sloga mladih, še posebej tistih, ki so vključeni v programe projektnega učenja mlajših odraslih (PUM-O+) in mladinskih centrov iz zahodne regije. Program »Prebojniki zdravja« spodbuja zdrav življenjski slog mladih preko programskih aktivnosti (delavnice, strokovni posveti, tabori, video vsebine) s področij zdrave prehrane, gibanja, preprečevanja nekemičnih zasvojenosti in krepitve osebnostnih veščin. Posebnost programa je ulično delo »Varovalka«, ki promovira zdravo in aktivno preživljanje prostega časa na prostem.

Financirata pa ga Ministrstvo za zdravje in Občina Škofja Loka.

Poglej naš video!

Predstavitveni video o Prebojnikih zdravja, triletnem programu varovanja in krepitve zdravja.

Program je razdeljen na 5 vsebinskih modulov

MODUL 1

Serija 6 sklopov delavnic

 

1. sklop: Živi-živo
Izvajalec: Katka Žbogar, Zavod KRES

Delavnice vključujejo ozaveščanje in preventivno delovanje na področju digitalne zasvojenosti, nekemičnih zasvojenosti in v razvoj življenjskih veščin odraščanja ter medijske pismenosti.

2. sklop: Biti to, kar sem
Izvajalec: Vladka Tonica, Zavod Petrovka

Delavnice na teme  preventivnih programov na področju tveganega vedenja otrok in mladih, krepitev veščin v skladu s sodobnimi trendi in smernicami v skrbi za zdrav način življenja, opolnomočenje otrok in mladih ter duševno zdravje otrok in mladih. 

3. sklop: Brez sitnosti do sitosti
Izvajalka: Zvonka Labernik, Lobodika

Delavnice bodo vključevale predstavitev sodobnih, strokovnih smernic za zdravo in uravnoteženo prehranjevanje, delitev nekaj receptov ter skupno pripravo zdravega obroka za vsak dan.

4. sklop: Močni v gibanju
Izvajalec: Nejc Peternelj, HourAway

Delavnice bodo spodbujale h gibanju, redni fizični aktivnosti in temu, da vsak najde šport, ki mu ustreza. Pokazali pa jim bomo tudi nekaj vaj za ohranjanje fizične pripravljenosti.

5. sklop: Brezosebno
Izvajalec: Videoprodukcija, Matija Ovsenek s.p.

Preko delavnic želimo mlade nagovoriti k premisleku o njihovem času preživetemu za ekranu, medosebnih odnosih, nekemičnih zasvojenosti in negativnih posledicah prekomerne uporabe telefona. Obenem jih bomo spodbujali k umetniškem izražanju svojih pogledov, misli in čustev. 

6. sklop: Potujoča telovadnica
Izvajalec: Nejc Novak in Mohor Kejžar, Familija

Kombinacija izvajanja ulične telovadbe in slikarske delavnice. Vsaka od vključenih organizacij si bo naredila »potujočo telovadnico«, voziček s športnimi rekviziti, ki ga bodo lahko uporabljali pri uličnem delu z mladimi. 

MODUL 2

Izmenjevalnica znanja

Strokovna srečanja na temo zdravega življenjskega sloga mladih in preventive v tveganjih vedenjih mladih. Izobraževanja so namenjena strokovnim delavcem, taborniškim vodjem in prostovoljcem, ki so v dnevnem stiku s ciljno skupino NEET-s.

Predvideni termini: november 2023, november 2024, oktober 2025

MODUL 3

1. Ulično delo Varovalka
Varovalka je vsebina, ki na prostem, na javnih površinah spodbuja druženje, promovira zdravo in aktivno preživljanje prostega časa, gibanje in umetniško izražanje otrok ter mladih. Vključuje voziček, ki ga izdelamo v okviru 1. modula Potujoča telovadnica.

2. Varovalka na potepu
Kombinacija izvajanja ulične telovadbe in slikarske delavnice. Vsaka od vključenih organizacij si bo naredila »potujočo telovadnico«, voziček s športnimi rekviziti, ki ga bodo lahko uporabljali pri uličnem delu z mladimi.

MODUL 4

1. Detoks vikend
Vikend srečanja mladih s ciljem ozaveščanja o pasteh nekemičnih zasvojenosti in seznanjanja z zdravim življenjskim slogom.
S strokovnimi sodelavci bomo pripravili bogat program, ki promovira preživljanje prostega časa onkraj ekranov, preprečuje tvegana vedenja, ki vodijo v digitalno zasvojenost,  in mlade nauči socialnih veščin, medijske pismenosti, promovira gibanje ter jih uči poskrbeti za lastno duševno zdravje.

Predvideni termini: oktober 2023, oktober 2024, oktober 2025

2. Detoks tabor
Poletna junijska tabora v divjini za mlade, ki se srečujejo z nekemičnimi zasvojenostmi in nezdravim življenjskim slogom.

Gre za podoben vsebinski koncept kot pri detoks vikendih, le da gre tu za daljše, celotedenske aktivnosti. Skupino otrok in mladostnikov bomo po zaključku šolskega leta odpeljali na tabor v divjini, kjer bodo cel teden preživeli brez elektronskih naprav. Strokovni sodelavci, zaposleni in zunanji sodelavci bodo pripravili bogat program, ki spodbuja preživljanje prostega časa onkraj ekranov, preprečuje tvegana vedenja, ki vodijo v digitalne zasvojenosti, in mlade nauči socialnih veščin in medijske pismenosti, promovira gibanje ter jih uči poskrbeti za lastno duševno zdravje.

Predvideni termini: začetek julija 2024, začetek julija 2025.

MODUL 5

V slogi je slog!
produkcija kratkih video vsebin na temo promocije zdravega življenjskega sloga mladih

S Karato filmom bomo v skupini PUM-a Škofja Loka izvedli serijo delavnic, katere produkt bo 6 kratkih filmov, ki bodo promovirali zdrav življenjski slog mladih. Mlade bomo pod strokovnim vodstvom vključili v celoten proces nastanka promocijskih filmčkov, od zasnove, ideje, scenarija, snemanja, do končne montaže.     

Nekaj fotografij našega vsakdana

Naši mentorji in vodstvo

Za koordinacijo aktivnosti in vodenje programa Prebojniki zdravja skrbi Petra Čičić, ki ima z vodenjem projektov dolgoletne izkušnje. V okviru zaposlitve pri Ars Ramovš je organizirala mednarodni festival Seviqc Brežice, pri Kulturnem društvu B-51 pa mednarodni festival sodobnih uprizoritvenih umetnosti Ex Ponto in festival Kluže. Leta 2016 je ustanovila Kulturno društvo Grable, društvo za kreativno grabljenje sveta, kjer vodi programe, projekte in izobraževanju na področju pripovedovanja, občasno pa tudi različne literarne in druge projekte. Od leta 2015 dalje se je začela udejstvovati tudi kot mladinska delavka, med 2020 in 2023 je bila pri Familiji zaposlena kot mentorica programa PUM-O.

petra

vodja programa Prebojniki zdravja

PETRA ČIČIĆ

Delovanje Familije finančno podpirajo:
Evropska unija, I feel Slovenia, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Urad za mladino, Movit, Evropska solidarnostna enota, Evropski socialni sklad, Občina Škofja Loka, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje