PUM-O+ je brezplačen program za mladostnike med 15. in 29. letom starosti s težavami pri dokončanju šolskih obveznosti in iskanju zaposlitve.

Lokacija

Mestni trg 38, 2. nadstropje

Odpiralni čas

Vsak delavnik: 8.00‒15.00

Kontakt

040 379 983, petra@familija.eu

Kaj je PUM-O+?

PUM-O+ je program brezplačnega neformalnega izobraževanja za mlade med 15. in 29. letom, ki se srečujejo z zapleti pri dokončanju šolskih obveznosti in ovirami na karierni poti.

Obsega projektno delo, interesne dejavnosti, šolske inštrukcije in individualna svetovanja. Udeleženci prejmejo pogodbo o obiskovanju s strani Zavoda za zaposlovanje v okviru katerega se program izvaja, tako dobijo povrnjene potne stroške in dodatek za aktivnost. Vpis je možen kadarkoli med letom in tudi v času poletnih počitnic. Vabljeni tudi maturanti (poklicne ali splošne mature), ki se soočate z zapleti pri maturi.

Program financirajo Evropski socialni sklad, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zaposlovanje RS ter Občina Škofja Loka. V Sloveniji PUM-O+ deluje v 12 krajih, v Škofji Loki smo izvajalci programa že od 2013.

Poglej naš video!

V PUM-O+ se srečujemo mladimi – z vseh vetrov, v iskanju novih šolskih in zaposlitvenih priložnosti, smisla ter druženja s sovrstniki. Pomagajo nam mentorji, ki nas razumejo in jim ni vseeno, kako smo in kam gremo.

Postopek vpisa?

Pokličeš na kontaktno številko, ali nas kontaktiraš po mailu ali FB in IG messingerju in dogovorimo se za srečanje.

Na uvodnem srečanju se pogovorimo o tvoji situaciji – pogledamo, kaj si do sedaj naredil na področju šolanja oz. zaposlitve, kje se ti je zalomilo, kakšne imaš želje in pričakovanja oz. kako si iščeš zaposlitev. Ogledamo si prostore, lahko se pogovoriš z udeleženci, ki program že obiskujejo, predvsem pa ti pomagamo, da premagaš začetni dvom. Nato uredimo vpis na Zavod RS za zaposlovanje (ki je nosilec programa), kjer ti pripravijo pogodbo za obiskovanje programa, na osnovi katere imaš povrnjene potne stroške, dobiš pa tudi dodatek za aktivnost (1,5 € za vsako uro prisotnosti v programu, če imaš status brezposelne osebe in 1,00 €, če imaš status iskalca zaposlitve).

Kako poteka program?

Vsako jutro se od 8. do 9. ure zberemo v našem dnevnem prostoru. Po jutranji animaciji sledi projektno delo, ki ga prekinemo z odmorom za malico in s programom nadaljujemo po njej. Po skupnem delu je na vrsti individualno delo (šolske inštrukcije, individualni pogovori, reševanje zapletov, pisanje vlog za zaposlitev) in evalvacija dneva. Zaključimo ob 15. uri, pri čemer se glede na projektno aktivnost program lahko podaljša. Inštrukcije pa potekajo velikokrat tudi v popoldanskem času, še zlasti tik pred šolskimi preizkusi.

Veliko pozornosti namenjamo individualnemu razreševanju stisk (kot so npr. strah pred neuspehom, travmatični dogodki preteklosti…) in zapletov (kot so npr. urejanje denarne pomoči preko CSD-ja, spremstvo na sodiščih, urejanje odplačevanja dolgov, brezdomstvo). Poskušamo se prilagoditi posameznikovim željam in potrebam s ciljem, da dosežemo čim bolj učinkovito obravnavo vsakega udeleženca, saj se vsakdo izmed vas nahaja v specifični situaciji, za katero ni instant rešitve.

Nekaj fotografij našega vsakdana

Naši mentorji in vodstvo

Ekipo mentorjev PUM-O sestavljamo mentorji, ki imamo poleg formalnih znanj (vsi imamo dokončan najmanj univerzitetni študij ustrezne smeri) dolgoletne delovne izkušnje na področjih z mladimi, ki jih nadgrajujemo z izobraževanji, tako na lastnem strokovnem področju kakor tudi na številnih področjih, posredno povezanih s programom .

martina

Vodja mentorske skupine programa PUM-O+

dr. MARTINA GUZELJ

Nina

Mentorica v programu PUM-O+

NINA ZAKOTNIK

Barbara

Mentorica v programu PUM-O+

BARBARA FABIANI

Delovanje Familije finančno podpirajo:
Evropska unija, I feel Slovenia, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, Urad za mladino, Movit, Evropska solidarnostna enota, Evropski socialni sklad, Občina Škofja Loka, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje